Rada školy

Členovia Rady školy

Mgr. Ivana Virsiková

predsedníčka RŠ - pedagogický zamestnanec školy

Ing. Martina Kabová

podpredsedníčka RŠ - pedagogický zamestnanec školy

Oľga Pellerová

nepedagogický zamestnanec školy

Mgr. Tibor Varga

delegovaný za zriaďovateľa

Mgr. Oľga Zaťková

delegovaná za zriaďovateľa

Ing. Lýdia Ovečková

delegovaná za zriaďovateľa

Ing. Ján Karman

delegovaný za zriaďovateľa

Mgr. Adriana Kováčiková

členka RŠ - zástupca rodičov

Andrea Ščepánková

členka RŠ – zástupca rodičov

Denisa Štaffenová

člen RŠ - zástupca rodičov

Nikola Barcajová

zástupca žiakov školy

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava