Obchodná akadémia

Obchodná akadémia

Obchodná akadémia Dudova v Bratislave je škola s dlhoročnou tradíciou. Vznikla v roku 1954 ako Hospodárska škola, jedna z prvých samostatných škôl pre štúdium popri zamestnaní vo forme večerného štúdia a diaľkového štúdia. Prešla rôznymi stupňami vývoja: v školskom roku 1964/65 bol zmenený názov školy na 3 ročnú Ekonomickú školu s maturitou, v roku 1991 sa zmenil názov na Obchodnú akadémiu a štúdium na 4 ročné s maturitou.

Bilingválne štúdium

Bilingválne štúdium

Otvárame 5-ročný študijný odbor obchodná akadémia - bilingválne štúdium slovensko - anglické. Štúdium v  tomto odbore je zamerané na rozšírenú výuku anglického jazyka - gramatika, jazykové zručnosti a slovná zásoba, konverzácia, anglická literatúra, Business English a od 2. ročníka vyučovanie vybraných odborných predmetov v anglickom jazyku. Maturitná skúška z ANJ je na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

Naplnili sme počet žiakov v 1. ročníku, naša škola nebude organizovať 2. kolo prijímacích skúšok.

 

 

 

 

 

Vitajte na

OBCHODNEJ AKADÉMII

Naša škola ponúka:

 • kvalitnú výučbu cudzích jazykov s podporou interaktívnych tabúľ,
 • moderne zariadené triedy s počítačmi a dataprojektormi,
 • dobrú dostupnosť všetkými spojmi MHD z jednotlivých mestských častí Bratislavy,
 • zelené a príjemné prostredie v okolí školy,
 • spoluprácu s finančnými a ekonomickými inštitúciami,
 • možnosť získať certifikát z ovládania znalostí účtovných programov od firmy KROS (Alfa plus, Olymp, Omega),
 • ECDL – možnosť získať certifikát znalostí a zručností pri práci s PC (európsky vodičák na počítače),

NOVINKY

Dobrovoľnícke podujatie - „Naše Mesto 2023

Projekt s názvom „Škola so srdcom “ bol v programe „Naše Mesto 2023“ zaradený medzi úspešné. Dnes sa na celom Slovensku konala akcia spojená s dobrovoľníctvom. Najväčšie dobrovoľnícke podujatie tohto roka, viac ako 9000 dobrovoľníkov...

Odborná prax v zahraničí – Španielsko

Aj tento rok mali študenti tretieho ročníka možnosť zúčastniť sa programu Erasmus+ v rámci svojej praxe, ktorá prebiehala od 22. mája do 2. júna. Zahraničnú prax mali možnosť vyskúšať nielen v Portugalsku, ale aj v nespútanom španielskom...

Mladé talenty ZAV

V dňoch 5. – 6. júna 2023 sme organizovali na našej škole celoslovenskú súťaž Mladé talenty ZAV Bratislava 2023 (v písaní na klávesnici počítača na rýchlosť a presnosť). Súťažili žiaci, ktorí sa učia písať na klávesnici PC prvý...

JOBIIS startup v IKEA

Výherný tím súťaže Hackathon 2023 v zložení Erik Valentín, Emma Jesenská, Alexander Pallesitz, Michal Hledík, Viktória Živnová a nový člen tímu Kristián Bobačic, dnes v IKEA Components s.r.o. v Malackách, predstavili svoj...

ONLINE PLATBY A PODVODY

Pre veľký úspech predošlej prednášky expertiek 365.bank v oblasti platobného styku, Ing. Lucie Gombíkovej, vedúcej referátu platobného styku, Ing. Lucie Belohlávkovej, vedúcej oddelenia platobného styku, Ing. Zuzany Světlíkovej, vedúcej...

Píšu o nás až v Portugalsku!

V rámci programu Erasmus+ sa vybraní žiaci tretieho ročníka zúčastnili praxe v Portugalskum v meste Setúbal. Spoločnosti, v ktorých boli žiaci umiestnení, boli s prácou našich žiakov veľmi spokojní. Ich pracovitosť...

Odborná prax v zahraničí - Portugalsko

Žiaci tretích ročníkov sa v dňoch od 22. mája do 2. júna zúčastnili programu Eramus+ v Portugalsku (Setúbal). Boli sme rozmiestnení do firiem, kde sme počas 2 týždňov vykonávali odbornú prax. Náplňou našej práce bola najmä administratívna činnosť...

Návšteva v Ústave pamäti národa

Dňa 30. mája 2023 žiaci II.B a II.F navštívili Ústav pamäti národa (ÚPN). Pri príležitosti 20. výročia činnosti ÚPN boli pripravené pre študentov stredných škôl Dni otvorených dverí. V rámci našej návštevy sme si vypočuli prednášku...

Účelové cvičenie – pohyb je cesta ku zdraviu

Počas maturitného týždňa sa naši žiaci zúčastnili účelového cvičenia. V rámci tohto cvičenia sme sa vybrali na túru, kde sme preskúmali lesy Malých Karpát a oddýchli si od ruchu veľkomesta. Potešilo nás aj priaznivé jarné počasie, ktoré vytvorilo...

Zoologická záhrada Schönbrunn

Vo štvrtok 25.5.2023 žiaci III.E a I.F navštívili jednu z najkrajších zoo Európe, vo Viedni. Zoologická záhrada Schönbrunn je najstaršou zoo na svete a päťkrát za sebou získala ocenenie za najlepšiu zoo v Európe. Je súčasťou cisárskeho letného...

Aktivity v prírode

Dňa 25.5.2023 sme s výchovnou poradkyňou a školskou psychologičkou navštívili príjemné prostredie Vodárenskej záhrady. Žiaci 1.B sa zoznámili so základmi Neurobiku, multisenzorickými...

Botanická záhrada

V stredu žiaci I. A, I. B a I. C. navštívili Botanickú záhradu Univerzity Komenského v Bratislave. Žiaci mali možnosť vidieť rôzne druhy skleníkových a vonkajších skupín rastlín, ktoré sú súčasťou expozície tejto botanickej záhrady. Pekné...

Mindfulness v Medickej záhrade

Dňa 24.5. sa skupinka nadšencov z 2.F triedy stretla v Medickej záhrade s cieľom bližšie sa oboznámiť s technikou mindfulness. Postupným plnením úloh zistili, že mindfulness (všímavosť) zdôrazňuje život v prítomnom...

MATBEH 2023

Aj v tomto školskom roku sme zorganizovali matematicko - branné preteky pre žiakov 1. a 2. ročníka našej školy. Žiaci absolvovali v 2- 4-členných družstvách trasu okolo Veľkého Draždiaka a na stanovištiach riešili matematické...

Múzeum Holokaustu Sereď

Žiaci druhých ročníkov sa 23. mája 2023 zúčastnili exkurzie v Slovenskom národnom múzeu - Múzeu holokaustu, ktoré je situované v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Je to miesto, ktoré sa stalo súčasťou riešenia...

Medzinárodný eTwinning seminár v Bratislave

V dňoch 18. – 20. mája 2023 sa konal medzinárodný eTwinning seminár pre učiteľov všetkých stredných škôl v Bratislave. Stretnutie organizovala Národná podporná služba pre eTwinning na Slovensku s cieľom nadviazať medzinárodnú...

Drogy a právne vedomie

Drogy a právne vedomie

Žiaci druhých ročníkov na stretnutí s  kpt. Mgr. Grísovou (policajná preventistka z okresného PZ Námestie hraničiarov) 24.04.2023 a 19.05..2023 besedovali na tému Trestnoprávna zodpovednosť pri drogovej kriminalite. Žiaci sa dozvedeli o...

Innovation Camp

Dňa 17. mája 2023 sa žiaci našej školy Tomáš Kocman, Matúš Moško z 3.B, Nazar Kharchuk z 2.F, Mikola Litovtsev z 2.B a Taisiia Yakymovych z 1.C zúčastnili celodennej súťaže Inovation Camp organizovanou Junior Achievement...

Investovanie a investičné projekty

Žiaci tretieho ročníka mali príležitosť počas dvoch vyučovacích hodín zapojiť sa do diskusie v rámci odbornej prednášky spoločnosťou LEMONSAI. Riaditeľ spoločnosti Martin Bestvina a personálna riaditeľka Petra Košťálová po predstavení...

Medzinárodná internetová súťaž INTERSTENO 2023!

V dňoch 27. 3. 2023 – 18. 4. 2023 sa uskutočnil 21. ročník medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO v písaní na počítači na rýchlosť a presnosť v rôznych jazykoch. Žiaci našej školy vzorne reprezentovali a v konkurencii súťažiach z celého sveta...

 • Dobrovoľnícke podujatie - „Naše Mesto 2023

 • Odborná prax v zahraničí – Španielsko

 • Mladé talenty ZAV

 • JOBIIS startup v IKEA

 • ONLINE PLATBY A PODVODY

 • Píšu o nás až v Portugalsku!

 • Odborná prax v zahraničí - Portugalsko

 • Návšteva v Ústave pamäti národa

 • Účelové cvičenie – pohyb je cesta ku zdraviu

 • Zoologická záhrada Schönbrunn

 • Aktivity v prírode

 • Botanická záhrada

 • Mindfulness v Medickej záhrade

 • MATBEH 2023

 • Múzeum Holokaustu Sereď

 • Medzinárodný eTwinning seminár v Bratislave

 • Drogy a právne vedomie

  Drogy a právne vedomie

 • Innovation Camp

 • Investovanie a investičné projekty

 • Medzinárodná internetová súťaž INTERSTENO 2023!

euroscola logo nove velke

Informácie o preukaze ISIC/EURO26

Image
Image
Image
Image
Image
Image

PARTNERI

Client 2

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava