Obchodná akadémia

Obchodná akadémia

Obchodná akadémia Dudova v Bratislave je škola s dlhoročnou tradíciou. Vznikla v roku 1954 ako Hospodárska škola, jedna z prvých samostatných škôl pre štúdium popri zamestnaní vo forme večerného štúdia a diaľkového štúdia. Prešla rôznymi stupňami vývoja: v školskom roku 1964/65 bol zmenený názov školy na 3 ročnú Ekonomickú školu s maturitou, v roku 1991 sa zmenil názov na Obchodnú akadémiu a štúdium na 4 ročné s maturitou.

Bilingválne štúdium

Bilingválne štúdium

Otvárame 5-ročný študijný odbor obchodná akadémia - bilingválne štúdium slovensko - anglické. Štúdium v  tomto odbore je zamerané na rozšírenú výuku anglického jazyka - gramatika, jazykové zručnosti a slovná zásoba, konverzácia, anglická literatúra, Business English a od 2. ročníka vyučovanie vybraných odborných predmetov v anglickom jazyku. Maturitná skúška z ANJ je na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

Dňa 29. marca 2023 (streda) v čase od 15:30 h. do 17:00 h. sa bude konať informatívne ZRŠ.

 

 

 

 

 

Vitajte na

OBCHODNEJ AKADÉMII

Naša škola ponúka:

 • kvalitnú výučbu cudzích jazykov s podporou interaktívnych tabúľ,
 • moderne zariadené triedy s počítačmi a dataprojektormi,
 • dobrú dostupnosť všetkými spojmi MHD z jednotlivých mestských častí Bratislavy,
 • zelené a príjemné prostredie v okolí školy,
 • spoluprácu s finančnými a ekonomickými inštitúciami,
 • možnosť získať certifikát z ovládania znalostí účtovných programov od firmy KROS (Alfa plus, Olymp, Omega),
 • ECDL – možnosť získať certifikát znalostí a zručností pri práci s PC (európsky vodičák na počítače),

NOVINKY

Interaktívna prednáška s environmentálnou tematikou

Interaktívna prednáška s environmentálnou tematikou

V piatok 10. 3. 2023 dostali študenti našej školy možnosť zúčastniť sa jednej z prednášok, ktoré pre stredné školy organizuje planetlover.org.  Na interaktívnej prednáške s environmentálnou tematikou sa študenti dozvedeli množstvo vedecky...

Vesmírne hoaxy a konšpirácie

Dňa 7. marca 2023 sa trieda 2. F v rámci Týždňa slovenských knižníc zúčastnila na prednáške spojenej s besedou s astronómom Mgr. Patrikom Čechvalom. Prednáška ponúkla zaujímavé podnety a otvorila témy, ktoré sa často stávajú...

Implementáciu nových prvkov z progamu LIFE2023

Dňa 1. marca 2023 na pedagogickej rade školy odprezentovali svoje skúsenosti, postrehy a prínosy z absolvovaného programu LIFE2023, vo Fínskom meste Rovaniemi, jeho účastníčky  Ing. Barbora Jergová, Mgr. Michaela Malinkovičová, Ing. Denisa...

Okresné kolo SŠ vo volejbale mix, Bratislava 5 2022/2023

V dňoch 28. februára 1.marca 2023 naša škola organizovala novú súťaž-OKRESNÉ KOLO SŠ vo volejbale mix, BA V. Podľa pravidiel turnaja sa mohli zúčastniť spolu chlapci a dievčatá v jednom družstve. Desať stredných škôl z bratislavskej...

Okresné kolo vo florbale naše dievčatá vyhrali!

Okresné kolo vo florbale naše dievčatá vyhrali!

V piatok, 3.3.2023, sa naše dievčatá zúčastnili okresného kola vo florbale. Po vynikajúcom výkone sa dievčatám podarilo zdolať všetky súperky pomerne vysokým rozdielom a postúpili na krajské kolo, ktoré sa odohrá 31.3.2023.  

Súťaž esejí LEAF Academy – Emma v najlepšej desiatke!

Súťaž esejí LEAF Academy – Emma v najlepšej desiatke!

Gratulujeme našej žiačke, Emme Jesenskej z III. E ku krásnemu umiestneniu v súťaži esejí LEAF Academy. Emma sa umiestnila prvej desiatke v kategórii C, v konkurencii všetkých zúčastnených bilingválnych škôl. Prajeme veľa ďalších úspechov!

LITERÁRNA BESEDA SO SPISOVATEĽKOU

Marec, mesiac knihy sme hneď v jeho prvý deň zahájili literárnou besedou. Žiaci I.E, I.F a II.F triedy si naživo vypočuli autobiografický príbeh spisovateľky Kristíny Mišovičovej, absolventky našej obchodnej akadémie, ktorá následne...

Olympiáda ľudských práv - krajské kolo 2023

Olympiáda ľudských práv - krajské kolo 2023

Dňa 9. 2. 2023 sa uskutočnilo krajské kolo 25. ročníka Olympiády ľudských práv. Našu školu reprezentoval Dávid Pažitný z III. E. Dávid Pažitný sa v ťažkej konkurencii zaradil medzi úspešných riešiteľov OĽP.  Blahoželáme!  PhDr....

Kornélia Burghardtová – víťazka Krajského kola súťaže v SIP.

Kornélia Burghardtová – víťazka Krajského kola súťaže v SIP.

Dňa 8. februára sa konalo na Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, Bratislava, Krajské kolo v súťaže v spracovaní informácií na počítači. Víťazkou v kategórii – UTX (úprava textu na počítači pomocou korektorských značiek) sa stala...

Denis Remenár – víťaz súťaže, nádherné 2. miesto

Denis Remenár – víťaz súťaže, nádherné 2. miesto

Koncom roka 2022 Leaf Academy v Bratislave zorganizovala ďalšie kolo súťaže v písaní anglických esejí na rôzne aktuálne témy. Súťaže sa svojou esejou na tému Is it too late to stop climate change? zúčastnil aj Denis Remenár zo 4.C. Vo veľmi silnej...

Hackathon 2023

Hackathon 2023

S obrovským nadšením by sme sa s vami chceli podeliť o radosť, že vybraní žiaci III.E triedy, Alexander Pallesitz, Emma Jesenská, Erik Valentín, Michal Hledík a Viktória Živnová sa v dňoch 07. 02. 2023 – 09. 02. 2023...

Konferencia učiteľov LIFE2023

Vo fínskom meste Rovaniemi sa v dňoch 27.1. 2023 - 3.2.2023 konala medzinárodná konferencia učiteľov s názvom LIFE2023. Stretli sa na nej učitelia z 26 krajín sveta od Malajzie cez Singapur, Európu až po USA. Slovensko na LIFE2023 vďaka programu...

Ekonomická olympiáda

Dňa 6. februára 2023 sa konalo krajské kolo Ekonomickej olympiády na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. Do krajského kola postúpili dvaja žiaci IV.A triedy, Patrik Brejka a Stanislav Turčánik, ktorí v plnej sile prezentovali...

Prezentácia eTwinning projektov počas DOD

Dňa 7. 2. 2023 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Pri tejto príležitosti žiaci prvého a druhého ročníka prezentovali svoju činnosť v rámci medzinárodných projektov eTwinning. Záujemcovia o štúdium a ich rodičia mali...

OA Dudova otvorila dvere

Obchodná akadémia na Dudovej ulici otvorila 7. februára 2023 opäť svoje brány pre rodičov, žiakov i výchovných poradcov. Počas dňa otvorených dverí sme predstavovali priestory školy, projekty, systém výučby, náplň jednotlivých predmetov...

E-Twinning Danube Region seminár vo Viedni

  https://bratislavskykraj.sk/e-twinning-danube-region-seminar-vo-viedni/

Mindful schools

 PaedDr. Ivana Bršťáková absolvovala kurz s názvom Mindful schools for reducing stress.  Obsahom kurzu, ktorého názov by sa dal voľne preložiť ako Vnímavosťou v školách k redukcii stresu bolo vzbudiť záujem škôl o "mindfulness” a...

Prezentácia Malaga Forest schools

Mgr. Michaela Malinkovičová sa v Malage zúčastnila kurzu Forest schools and environmental education, ktorého cieľom bolo ukázať učiteľom spôsob, akým sa dá vzbudiť v žiakoch akéhokoľvek veku záujem o prírodu a následne ochranu životného prostredia....

Projektové vyučovanie – téma zdravie

V predmete konverzácia v anglickom jazyku je jednou z preberaných tém téma Zdravie. Tento školský rok študenti prvého ročníka bilingválneho štúdia dostali za úlohu vypracovať zadanie vo forme projektu na tému Alternatívna medicína.   Žiaci s...

Erasmus+ 2022

Dnes sme mali možnosť odprezentovať a odovzdať naše skúsenosti z programu Erasmus+ našim mladším spolužiakom z tretieho ročníka. Tento program sme absolvovali v rámci praxe v  septembri 2022 vo Valencii, v Španielsku....

 • Interaktívna prednáška s environmentálnou tematikou

  Interaktívna prednáška s environmentálnou tematikou

 • Vesmírne hoaxy a konšpirácie

 • Implementáciu nových prvkov z progamu LIFE2023

 • Okresné kolo SŠ vo volejbale mix, Bratislava 5 2022/2023

 • Okresné kolo vo florbale naše dievčatá vyhrali!

  Okresné kolo vo florbale naše dievčatá vyhrali!

 • Súťaž esejí LEAF Academy – Emma v najlepšej desiatke!

  Súťaž esejí LEAF Academy – Emma v najlepšej desiatke!

 • LITERÁRNA BESEDA SO SPISOVATEĽKOU

 • Olympiáda ľudských práv - krajské kolo 2023

  Olympiáda ľudských práv - krajské kolo 2023

 • Kornélia Burghardtová – víťazka Krajského kola súťaže v SIP.

  Kornélia Burghardtová – víťazka Krajského kola súťaže v SIP.

 • Denis Remenár – víťaz súťaže, nádherné 2. miesto

  Denis Remenár – víťaz súťaže, nádherné 2. miesto

 • Hackathon 2023

  Hackathon 2023

 • Konferencia učiteľov LIFE2023

 • Ekonomická olympiáda

 • Prezentácia eTwinning projektov počas DOD

 • OA Dudova otvorila dvere

 • E-Twinning Danube Region seminár vo Viedni

 • Mindful schools

 • Prezentácia Malaga Forest schools

 • Projektové vyučovanie – téma zdravie

 • Erasmus+ 2022

euroscola logo nove velke

Image
Image

Informácie o preukaze ISIC/EURO26

Image
Image
Image
Image

PARTNERI

Client 1
Client 2

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava