Obchodná akadémia

Obchodná akadémia

Obchodná akadémia Dudova v Bratislave je škola s dlhoročnou tradíciou. Vznikla v roku 1954 ako Hospodárska škola, jedna z prvých samostatných škôl pre štúdium popri zamestnaní vo forme večerného štúdia a diaľkového štúdia. Prešla rôznymi stupňami vývoja: v školskom roku 1964/65 bol zmenený názov školy na 3 ročnú Ekonomickú školu s maturitou, v roku 1991 sa zmenil názov na Obchodnú akadémiu a štúdium na 4 ročné s maturitou.

Bilingválne štúdium

Bilingválne štúdium

Otvárame 5-ročný študijný odbor obchodná akadémia - bilingválne štúdium slovensko - anglické. Štúdium v  tomto odbore je zamerané na rozšírenú výuku anglického jazyka - gramatika, jazykové zručnosti a slovná zásoba, konverzácia, anglická literatúra, Business English a od 2. ročníka vyučovanie vybraných odborných predmetov v anglickom jazyku. Maturitná skúška z ANJ je na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

 Obchodná akadémia dudova 4

Vitajte na

OBCHODNEJ AKADÉMII

Naša škola ponúka:

 • kvalitnú výučbu cudzích jazykov s podporou interaktívnych tabúľ,
 • moderne zariadené triedy s počítačmi a dataprojektormi,
 • dobrú dostupnosť všetkými spojmi MHD z jednotlivých mestských častí Bratislavy,
 • zelené a príjemné prostredie v okolí školy,
 • spoluprácu s finančnými a ekonomickými inštitúciami,
 • možnosť získať certifikát z ovládania znalostí účtovných programov od firmy KROS (Alfa plus, Olymp, Omega),
 • ECDL – možnosť získať certifikát znalostí a zručností pri práci s PC (európsky vodičák na počítače),

NOVINKY

DOD NA OA DUDOVA 2022

DOD NA OA DUDOVA 2022

Vážení rodičia, milí žiaci, dňa 1. decembra 2022 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Teší ma, že po dvoch pandemických rokoch sme mohli brány Obchodnej akadémie Dudova otvoriť pre všetkých záujemcov o našu školu....

Červené stužky

1. december je Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom sú červené stužky, ktoré si aj my môžeme 1. decembra pripnúť na znak spoluúčasti a podpory takto chorých. Veľakrát sú to najmä nevinné deti. Našou túžbou je naučiť sa pozerať na túto...

OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA - ŠKOLSKÉ KOLO 33. ROČNÍK

OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA - ŠKOLSKÉ KOLO 33. ROČNÍK

Spomedzi najodvážnejších germanistov školského kola Olympiády z nemeckého jazyka sa v prvej trojke umiestnili VÍŤAZI V ATEGÓRII 2A  1. - 2. ročník. 1. miesto   Dominik Varga   I....

Domáce násilie

Domáce násilie

je špecifické v tom, že k nemu dochádza v intímnych vzťahoch medzi najbližšími osobami a má hlboký dopad na celú rodinu. Ide o násilie, ktorého cieľom je ovládať alebo utláčať inú bytosť, a to ponižovaním...

VIANOČNÁ BUDAPEŠŤ

VIANOČNÁ BUDAPEŠŤ

V piatok 25. novembra sa študenti z 1.F, 2.E, 3.E a 5 učiteľov našej školy vybralo na výlet do predvianočnej Budapešti. V Budapešti sme mali niekoľko zastávok, prezreli sme si vzácne druhy morských živočíchov v Tropicarium Budapešť, prešli sme...

SPOLOČNOSŤ NÁM ROBILI ŠTUDENTI ZO ZAHRANIČIA

SPOLOČNOSŤ NÁM ROBILI ŠTUDENTI ZO ZAHRANIČIA

V dňoch 23. novembra 2022 a 24.novembra 2022 v rámci projektu Educate Slovakia od študentskej organizácie AIESEC sme mali príležitosť spoznať študentov z rôznych krajín sveta. Projekt sa uskutočnil v triedach tretieho ročníka a predstaviť sa nám...

Talkshow Hosť Nory Gubkovej

Talkshow Hosť Nory Gubkovej

Náš pán riaditeľ Mgr. Dominik Križanovič bol hosťom relácie Slovenského rozhlasu. S moderátorkou Norou Gubkovou sa rozprával o škole, učiteľoch, žiakoch i odboroch. Vypočujte si, aké benefity naša škola ponúka a ako škola napreduje.  Celú...

IMATRIKULÁCIE PRVÝCH ROČNÍKOV

IMATRIKULÁCIE PRVÝCH ROČNÍKOV

V stredu 16. novembra 2022 sa vo vestibule našej školy uskutočnili imatrikulácie prvých ročníkov OA. Školský parlament si pripravil rôzne zábavné aktivity pre prvákov a ich triednych učiteľov.  Nechýbali ani chutné odmeny. Každá...

INTERAKTÍVNA PREDNÁŠKA V NBS

INTERAKTÍVNA PREDNÁŠKA V NBS

Dňa 11. 11. 2022 sa žiaci 4.C zúčastnili interaktívnej prednášky v NBS s Jánom Sedlákom, odborníkom na financovanie a investovanie. V úvode p. Sedlák vysvetlil žiakom rozdiel medzi investovaním a sporením. Následne žiakov...

THE LAST WISH

THE LAST WISH

V pondelok 14.11.2022 sa triedy I.A, I.B a I.C zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku The Last Wish. Účasť na predstavení umožnila študentom precvičiť si znalosti cudzieho jazyka mimo školského prostredia.

DESAŤMINÚTOVKA A SÚŤAŽNÝ TRÉNING

DESAŤMINÚTOVKA A SÚŤAŽNÝ TRÉNING

Žiaci našej školy sa do 11. 11. 2022 zúčastnili dvoch súťaží v programe ZAV, ktorý používame na nácvik desaťprstovej hmatovej metódy v písaní na klávesnici počítača. Súťaže majú názov Desaťminútovka a Súťažný tréning. Tieto súťaže...

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA – školské kolo

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA – školské kolo

Najlepší angličtinári z radov študentov si počas dvoch dní 9. a 10. novembra zmerali sily na olympiáde z anglického jazyka. V olympiáde kategórie 2A sú výsledky nasledovné: miesto Anahita Abadian z 2.C miesto Karolína Serejová z 2.C a miesto...

TALENTY DRUHÝCH ROČNÍKOV

 Naša škola sa zapojila do súťaže Talenty druhých ročníkov v písaní na PC v programe ZAV dňa 25. októbra 2022. Súťažili žiaci, ktorí bežne dosahujú rýchlosť vyššiu ako 200 čistých úderov za minútu. Na začiatku súťažiaci odpisovali minútové...

FESTIVAL SLOBODY

FESTIVAL SLOBODY

Dňa 7. 11. 2022 sa žiaci II.C a II.E zúčastnili 12. ročníka Festivalu slobody, ktorý organizuje Ústav pamäti národa. Festival si pripomína a analyzuje obdobie neslobody na Slovensku v rokoch 1939 – 1989 a prostredníctvom filmov aj...

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila už 11. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy. Tohoročná téma znela:  Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá...

UDRŽANIE ŽIVOTA V ROVNOVÁHE

Naša škola sa dňa 4.novembra 2022 zapojila do projektu ,,Udržanie života v rovnováhe" pod záštitou Orbis Institute v spolupráci s BSK, v ktorom sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili súťaže zameranej na podporu športovania žiakov cez využívanie...

Test profesijnej orientácie a voľby povolania

Test profesijnej orientácie a voľby povolania

V mesiacoch október a november 2022 prebieha so školskou psychologičkou v štvrtých ročníkoch vyhodnocovanie Testov profesijnej orientácie a voľby povolania. Individuálna intervencia poskytuje študentovi informácie...

PREHLIADKA ARCHEOLOGICKÉHO MÚZEA SNM

PREHLIADKA ARCHEOLOGICKÉHO MÚZEA SNM

Dňa 2. novembra 2022 sa žiaci I.B zúčastnili prehliadky v Archeologickom múzeu SNM. Postupne sme si prešli expozície, ktoré sa týkajú všetkých období praveku. Zoznámili sme sa s najvýznamnejšími  nálezmi, ktoré pochádzajú...

Online konferencia READYCON 2022

Online konferencia READYCON 2022

Dňa 27. októbra 2022 sa konala pre študentov 4. B triedy online konferencia READYCON prinášajúca najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce v jednotlivých odboroch, o aktuálnych trendoch na trhu práce, aby sa vedeli rýchlo...

EKO SÚČASNOSŤ - BUDÚCNOSŤ

Dňa 26. októbra 2022 trieda II. E privítala pána Radoslava Mizeru zo spoločnosti Solved. Prostredníctvom prezentácie v anglickom jazyku priblížil eko budúcnosť, eko dizajn budúcnosti a ekonomiku v súvislosti so šetrením životného prostredia. Žiakom...

 • DOD NA OA DUDOVA 2022

  DOD NA OA DUDOVA 2022

 • Červené stužky

 • OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA - ŠKOLSKÉ KOLO 33. ROČNÍK

  OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA - ŠKOLSKÉ KOLO 33. ROČNÍK

 • Domáce násilie

  Domáce násilie

 • VIANOČNÁ BUDAPEŠŤ

  VIANOČNÁ BUDAPEŠŤ

 • SPOLOČNOSŤ NÁM ROBILI ŠTUDENTI ZO ZAHRANIČIA

  SPOLOČNOSŤ NÁM ROBILI ŠTUDENTI ZO ZAHRANIČIA

 • Talkshow Hosť Nory Gubkovej

  Talkshow Hosť Nory Gubkovej

 • IMATRIKULÁCIE PRVÝCH ROČNÍKOV

  IMATRIKULÁCIE PRVÝCH ROČNÍKOV

 • INTERAKTÍVNA PREDNÁŠKA V NBS

  INTERAKTÍVNA PREDNÁŠKA V NBS

 • THE LAST WISH

  THE LAST WISH

 • DESAŤMINÚTOVKA A SÚŤAŽNÝ TRÉNING

  DESAŤMINÚTOVKA A SÚŤAŽNÝ TRÉNING

 • OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA – školské kolo

  OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA – školské kolo

 • TALENTY DRUHÝCH ROČNÍKOV

 • FESTIVAL SLOBODY

  FESTIVAL SLOBODY

 • ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY

  ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY

 • UDRŽANIE ŽIVOTA V ROVNOVÁHE

 • Test profesijnej orientácie a voľby povolania

  Test profesijnej orientácie a voľby povolania

 • PREHLIADKA ARCHEOLOGICKÉHO MÚZEA SNM

  PREHLIADKA ARCHEOLOGICKÉHO MÚZEA SNM

 • Online konferencia READYCON 2022

  Online konferencia READYCON 2022

 • EKO SÚČASNOSŤ - BUDÚCNOSŤ

euroscola logo nove velke

Image

Informácie o preukaze ISIC/EURO26

Image
Image
Image
Image

PARTNERI

Client 1
Client 2

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava