Školský parlament

Zasadnutie žiackej školskej rady

Dňa 24. 9. 2019 sa uskutočnilo prvé zasadnutie žiackej školskej rady. Zúčastnili sa pani zástupkyne, pán riaditeľ, koordinátor ŽŠR, predseda a podpredseda ŽŠR ako aj predsedovia či podpredsedovia všetkých tried za jednotlivé ročníky.

Ako prvý bod zasadnutia bola voľba nového predsedu a podpredsedu ŽŠR.

Na žiackej školskej rade boli predstavené návrhy na tieto udalosti:rada skoly

 • veľtrh vysokých škôl GAUDEAMUS,
 • župné dni škôl – prezentácia škôl v Bratislave Avione, Senci, Malackách),
 • prax žiakov štvrtých ročníkov v SR ako aj v ČR v Ostrave,
 • imatrikulácie prvých ročníkov (organizátor III. B, termín predbežne 15.11.),
 • deň otvorených dverí, termín 4. 12. a 12. 2.,
 • Mikuláš,
 • verejná aukcia vecí Dobrý anjel,
 • vianočné trhy na škole – v respíriu,
 • zbierka Úsmev ako dar, Kvapka krvi,
 • lyžiarsky výcvik v januári,
 • zbierka Deň narcisov,
 • ozdravný pobyt.

Ďalšie body, ktoré riešila ŽŠR boli

 • ochrana a čistota v triedach,
 • čistota na toaletách,
 • zákaz opúšťania školy počas prestávok a fajčenie v priestoroch budovy školy.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava