Školský parlament

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA školský rok 2014/2015

Činnosť našej žiackej rady

  1. V októbri organizujú tretie ročníky imatrikulácie našich prvákov.
  2. Každoročne sa zapájame do zbierky „Biela pastelka“, ktorú organizuje Únia nevidiacich.                                                  
  3. Naši študenti sa v mesiacoch október - november zúčastňujú akcie „Kvapka krvi“ ktorú zastrešuje Červený kríž s cieľom zvýšiť množstvo zásob krvi v nemocniciach.
  4. V novembri prebieha zbierka nazvaná „Hodina deťom“, ktorú uskutočňuje Nadácia pre deti Slovenska s cieľom podporiť trvalé a pozitívne zmeny.
  5. Formou burzy sa v decembri zapájame do projektu „Dobrý anjel“ a tak navýši mesačný príjem rodín s deťmi, ktoré priviedla ťažká choroba do finančných ťažkostí.
  6. V marci sa zúčastňujeme zbierky „Deň narcisov“,ktorá je zameraná na   financovanie liečby onkologických ochorení žien.
  7. Zapájame sa aj do ďalších dobročinných akcií.
  8. Koncom júna umožňujeme našim žiakom zúčastniť sa „Ozdravného pobytu“   v Chorvátsku prípadne Taliansku.
  9. Prijímame rôzne návrhy, pripomienky a problémy zo strany študentov, ktoré sa snažíme riešiť, prípadne ich posunúť ďalej na vedenie školy. A rovnako zo strany vedenia posúvame informácie našim študentom strany vedenia posúvame informácie našim študentom.

 IMG 0485

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava