Školský parlament

USKUTOČNENÉ A PLÁNOVANÉ AKTIVITY ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU PRE ŽIAKOV

 • Vytvorenie loga ŠP
 • Dress up day ( Módne dni)
 • Európsky deň jazykov
 • Imatrikulácie pre prvé ročníky
 • Mikuláš, karneval
 • Vianočné trhy
 • Deň narcisov, Biela pastelka, spolupráca s Plamienkom
 • Zber odpadu, kontrola triedenia odpadu
 • Noc filmov a literatúry
 • Škola priateľská deťom (Unicef)
 • Vianočné dary pre domov seniorov a vianočné priania
 • Mesiac dobrovoľníctva základných a stredných škôl
 • Príprava výročia školy (kontaktovanie absolventov, príprava…)
 • Zbierky - ekologické (výmena oblečenia, šitie tašiek z použitého textilu, výstavy pre celé mesto
 • Deň s mládežou, kedy žiaci prezentujú školu návštevníkom
 • Žiacke knižnice na chodbe, oddychové zóny( doplniť, starať sa o to)
 • Krízový okrúhly stôl
 • Schránka nápadov -Vyhodnocuje sa každý týždeň a do schránky môžu študenti dávať podnety, sťažnosti, anonymné sťažnosti na šikanu atď.
 • Poriadková hliadka (žolík ako odmena)- Dvaja členovia školského parlamentu si každý týždeň prejdú všetky triedy a udeľujú body za výzdobu a čistotu. 
  Každý žiak triedy, ktorá získa najviac bodov dostane koncom mesiaca žolíka, ktorého môže kedykoľvek v priebehu školského roka použiť - nemusí písať jednu písomku alebo domácu úlohu (okrem veľkých písomiek).
 • Súťaž pre žiakov inšpirovaná televíznou hrou Pevnosť Boyard.
  Súťažiaci rozdelení na skupiny a každá musela splniť niekoľko úloh. Úlohy preverovali fyzickú zdatnosť, logické myslenie, vedomosti
 • Historický deň
 • Svetový deň jazykov
 • Deň vody a jablka
 • Valentínska pošta

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava