Súťaže

Olympiáda Mladý účtovník 2021

Untitled 1Dňa 23. marca 2021 sa uskutočnilo 1. online kolo Olympiády Mladý účtovník, ktoré pripravila firma KROS, a. s. spolu so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov. Zúčastnili sa ho žiaci štvrtých ročníkov – Nicola Mezeiová a Aurel Kákoni zo IV. B. Žiaci preukázali vedomosti a zručnosti pri účtovaní rozličných účtovných prípadov v podvojnom účtovníctve.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava