Súťaže

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem online

Získali sme nádhernú výhru za slogan:

„Za svojimi snami cestujte s nami“

 V dňoch 10. – 12. novembra 2020 sa uskutočnil Medzinárodný veľtrh cvičných firiem online - MVCF ONLINE 2020. Veľtrh sa niesol v atmosfére online platforiem MS Teams a YouTube.

Medzinárodného veľtrhu sa zúčastnili žiaci III. B triedy z predmetu „Cvičná firma praktikum“, ktorí súťažili v 7. súťažných kategóriách. V  konkurencii takmer 70 firiem sme získali nádherné 2. miesto v súťažnej kategórii „Slogan“. Týmto víťazstvom sme si utvrdili naše podnikateľské zručnosti.

Zo žiakov mimoriadnym prínosom prispela žiačka Sofia Chudá za webovú stránku, Bianka Bédiová a Samuel Mifkovič, ktorí sa zaslúžili o náš strieborný slogan. Treba poďakovať aj Damiánovi Ráczovi, ktorý sa okrem pridelenej práce staral o priateľskú a súdržnú atmosféru v našej víťaznej skupine Cvičnej firmy. Za kooperáciu jednotlivých činností firmy patrí vďaka Ing. Martinovi Krenčanovi.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava