Aktivity

Stretnutie s odborníkom z Finančného riaditeľstva Ing. Mariánom Laščiakom

Snimka obrazovky 9Téma s názvom Zahraničný obchod sa preberá s druhákmi na hodinách podnikovej ekonomiky. Žiaci mali príležitosť stretnúť sa online s odborníkom z praxe Ing. Laščiakom, ktorý pracuje na Finančnom riaditeľstve, oddelenie rizík. Odpovedal na všetečné otázky kladené žiakmi ako napr. obchodovanie medzi Európskou úniou a tretími štátmi, práca a povinnosti colníkov aj v čase Covid-19, opatrenia spojené s dovozom tovaru z Číny, kontrola balíkov zo zahraničia, nelegálne obchodovanie a mnohé ďalšie. Táto diskusia bola veľkým prínosom hlavne z pohľadu prepájanie teoretických vedomostí s tými praktickými.

Veľká vďaka za spoluprácu.

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava