Aktivity

Záložka do knihy spája slovenské školy

Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby.

Pod týmto názvom Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila projekt pre stredné školy. Prváci našej školy vyrábali umelecké dielka – záložky, ktoré slúžia nielen na podporu kreatívneho čítania, ale umožňujú študentom nadviazať kontakty s vyžrebovanou partnerskou školou. V tomto roku sa ňou stala Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku.

Naši žiaci a žiaci z partnerskej školy stvárnili a predstavili významné osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby a 100. výročia založenia Slovenského národného divadla a 190. výročia prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku.

OA Dudova Bratislava SOŠ lesnícka L. Hrádok

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava