15. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiada SJL 001Dňa 09. 12. 2022 sa vybraní žiaci z celej školy zúčastnili školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Poslaním OSJL je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru, zvyšovať záujem o štúdium slovenského jazyka na vysokých školách, umožňovať porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov a na celoštátnej úrovni.

Úspešnými riešiteľkami OSJL sa v kategórii A (3.a 4.roč.) stali:

1.

Lucia Horváthová

z 3.C

2.

Natália Čurková

zo 4.C

3.

Viktória Živnová

z 3.E

Úspešnými riešiteľkami OSJL sa v kategórii B (1.a 2.roč.) stali:

1.

Karin Tvrdoňová

z 2.F

2.

Sophia Žudelová

z 1.F

3.

Peter Jedinák

z 2.F

 Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme!

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava