EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 9. decembra 2022 sa konalo školské kolo Ekonomickej olympiády, ktorého sa zúčastnili žiaci štvrtého ročníka našej školy. Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, na ktorej príprave sa spolupodieľajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Ekonomickej univerzity v Bratislave a ďalších inštitúcií. Prostredníctvom online testu pozostávajúceho z 25 otázok si naši žiaci mohli overiť svoje vedomosti z oblasti ekonomických vied, ktoré nadobudli počas celého štúdia na Obchodnej akadémii. Úspešní súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských univerzít bez prijímacích skúšok alebo vyhrať rôzne vecné ceny.

Ďakujeme žiakom za účasť na školskom kole Ekonomickej olympiády a v prípade postupu do ďalšieho kola súťaže prajeme veľa úspechov.

ek.olympiada

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava