Červené stužky

1. december je Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom sú červené stužky, ktoré si aj my môžeme 1. decembra pripnúť na znak spoluúčasti a podpory takto chorých. Veľakrát sú to najmä nevinné deti. Našou túžbou je naučiť sa pozerať na túto problematiku pozitívnymi očami a naučiť zaujať mladých ľudí pozitívny postoj aj v ťažkostiach a problémoch dnešnej doby k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých.

A Aktuálny problém?
I  Individuálny problém?
D Dlhodobý problém?
S  Spoločenský problém?

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.

Stužky budú rozdávať žiačky IV.B triedy ráno pri vrátnici školy. Kampaň nie je spojená s finančnou zbierkou, podporuje sa iba nosením červenej stužky.

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava