ŠKOLENIA S PROGRAMOM ERASMUS+ POČAS LETA

V druhý júlový týždeň sa učiteľky z našej školy zúčastnili školení s programom Erasmus+ v španielskej Malage. 

PaedDr. Ivana Bršťáková absolvovala kurz s názvom Mindful schools for reducing stress. 

Obsahom kurzu, ktorého názov by sa dal voľne preložiť ako Vnímavosťou v školách k redukcii stresu bolo vzbudiť záujem škôl o "mindfulness” a vytvárať v nich prostredie, ktoré bude pomáhať žiakom i zamestnancom zvládať stresové situácie v škole i súkromnom živote. Pani Ivana Bršťáková si z kurzu priniesla poznatky o skúsenostiach z iných krajín, kde je “mindfulness” súčasťou vzdelávacieho systému a tiež návod, ako môžeme rozvíjať “mindfulness” v podmienkach našej školy. 

Mgr. Michaela Malinkovičová sa v Malage zúčastnila kurzu Forest schools and environmental education, ktorého cieľom bolo ukázať učiteľom spôsob, akým sa dá vzbudiť v žiakoch akéhokoľvek veku záujem o prírodu a následne ochranu životného prostredia. Získala mnoho informácií o alarmujúcich zmenách v prírode a tiež o tom, ako sú v oblasti životného prostredia aktívne školy a krajiny vo svete. Poznatky a skúsenosti z kurzu sa dajú aplikovať aj v našej škole a my sa budeme snažiť, aby naši žiaci získali aj vedomosti o tom, ako sa dá chrániť planéta, na ktorej žijeme. 

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava