Team Up

Dnešný deň si žiaci 1. C triedy užili a zasúťažili v centre Team Up – hra v štýle pevnosť Boyard. V rámci hry zdolávali 24 úloh v 20 miestnostiach.

Úlohy boli kombináciou fyzickej zdatnosti, strategického a logického myslenia a zručnosti v komunikácii.

Po zdolaní jednotlivých úloh získali indície a lúštili hádanky, aby si tak odomkli zamknuté dvere finálnych miestností.

Bol to úžasný deň.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava