Riziká práce v zahraničí

Dňa 27. 06. 2022 sa v rámci preventívnych programov uskutočnila na našej škole beseda na tému ,,Riziká práce v zahraničí“ s kpt. G. Grísovou z okresného riaditeľstva PZ na Námestí hraničiarov. Cieľovou skupinou boli žiaci tretieho ročníka. Cieľom témy bolo informovať žiakov najmä o možných rizikách práce v zahraničí (obchodovanie s ľuďmi, prostitúcia, nútená práca, novodobé otrokárstvo), o možnostiach hľadania si práce v zahraničí prostredníctvom pracovných agentúr a podať informácie o základných bezpečnostných krokoch pri hľadaní si práce mimo domova.

  IMG 2386

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava