Projekt „Futbalstory“

Žiaci II.A a III.A zamerania rozšírená športová príprava mali možnosť zúčastniť sa projektu s názvom „Futbalstory“. Premietaný film spojený s diskusiou mal za cieľ ukázať žiakom nevyspytateľnosť životných situácií, psychickú odolnosť, pevnú vôľu a pokoru. Pomohol žiakom zamyslieť sa nad rôznymi životnými situáciami, ktoré ich môžu ako športovcov, či nešportovcov zastihnúť. Diskusia medzi žiakmi, lektorom a futbalovou osobnosťou bola na témy:

  • výkonnosť v závislosti od duševnej pohody a vyrovnanosti,
  • vplyv zranenia, zdravotného stavu na kariéru,
  • športové a formálne vzdelanie

Poďakovanie za spoluprácu patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju a občianskemu združeniu LOSS o. z. pánovi Sališovi.

  projekt futbalstory 00001projekt futbalstory 00002

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava