Slovenské filmové divadlo: Filmteratúra

Filmteretúra 00003Dňa 31. 05. 2022 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili filmového predstavenia v Dome kultúry Zrkadlový háj a tým sa zapojili do filmového projektu Slovenského filmového divadla: Filmteratúra. Žiaci mali možnosť pozrieť si filmové spracovanie stredoškolskej povinnej literatúry, konkrétne diela Antigona, ktoré napísal Sofokles.

Filmová epizóda bola spracovaná presne podľa pôvodnej predlohy autora. Zaujímavosťou bolo doplnenie diela o vstupy moderátora a autora, ktorí diváka informovali o rôznych zaujímavých faktoch z histórie. Po premietaní sa vybraní žiaci zúčastnili aj kvízu, v ktorom súťažili o zaujímavé ceny. Veríme, že sa takéto spracovanie diela povinnej literatúry našim žiakom páčilo.

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava