MÚZEUM HOLOKAUSTU V SEREDI

Muzeum Holokaustu Sered 00001

Dňa 30.05. 2022 sa žiaci 2. A a 2. C zúčastnili exkurzie do múzea Holokaustu v Seredi. Žiaci si najskôr prezreli expozície, ktoré dokumentovali „Národné noviny“, expozíciu pracovných dielni stolárstva a krajčírstva, tiež sme mali k dispozícií aj expozíciu školskej triedy a úradovne.Pani lektorka následne prezentovala fakty o pracovných táboroch a spôsobe života v nich, následne sme mali prednášku pri vlakovom vagóne, ktorý prevážal ľudí do koncentračného tábora. Vypočuli sme si pútavú prednášku o tom, ako sa vyvlastňoval majetok židovského obyvateľstva, čo bol Židovský kódex, a čo všetko zakazoval a ako boli židovskí obyvatelia trestaný za porušenie kódexu.

V závere sme mali možnosť sledovať prezentáciu – výpovede pani, ktorá prežila túto dobu a podala cez svoje svedectvo skutočný obraz tejto doby.

Pre všetkých z nás, sú tieto fakty, návšteva expozícií a záverečná prezentácia nezabudnuteľným zážitkom.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava