MATBEH

Po dlhšej prestávke nám uvoľnenie pandemických opatrení umožnilo zorganizovať medzi žiakmi obľúbené matematicko-bežecké preteky MATBEH. Žiaci prvého biligválneho ročníka ( 01. 06. 2022) a žiaci 2. ročníka ( 02. 06. 2022) absolvovali v 2 - 4-členných družstvách trasu okolo Veľkého Draždiaka a na stanovištiach riešili matematické a logické úlohy.
Umiestnenie:

1. ročník: 

1. miesto 

– 

Jedinák, Majzún ( 1. F )

 

2. miesto 

– 

Ismani, Zvodová, Gifard-Moore ( 1. E )

 

3. miesto 

– 

Kharchuk, Vnuk ( 1. F )

 

2. ročník: 

1. miesto 

– 

Seidlová, Rotheiemerová ( 2. C), Halahijová,Magyaricsová ( 2. F )

 

2. miesto 

– 

Gondová, Piskaiová, Bednárová,  Hledík ( 2. E )

 

3. miesto 

– 

Fríbert, Koszorú, Herbergerová ( 2. C )

 

PHOTO 2022 06 01 11 03 10PHOTO 2022 06 01 11 03 11

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava