Protokol 10.08.2015

Protokol o vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov na Dudovej 4 v Bratislave zo dňa 10. 08. 2015.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava