Protokol 21.02.2014

Protokol o vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov s príslušenstvom zo dňa 21. 02. 2014.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava