Školské projekty

Inovácie vo vzdelávaní na OA Dudova

VR Generation Z – to je názov nového projektu, do ktorého sa naša škola v spolupráci s Tatra bankou zapojila. Ide o vzdelávanie našich vybraných žiakov pomocou okuliarov virtuálnej realityaplikácie v mobilnom telefóne. Na jej tvorbe sa podieľal Gogo (známy YouTuber) alebo Tomáš Brngál (zakladateľ Virtual Medicine & Virtual Everything). Pán riaditeľ, pani zástupkyňa a pani ekonómka si takúto virtuálnu realitu už vyskúšali a i keď sú im pojmy z ekonomickej oblasti známe, kombináciou zábavy a vzdelávania boli nadšení.

Od pondelka budeme okuliare distribuovať žiakom 2., 3. ročníka a žiakom IV. B triedy. Tieto im zostanú aj po skončení trvania projektu a môžu ich využiť doma pri ďalšom vzdelávaní či zábave. Týmto ďakujeme Tatra banke za možnosť priniesť do vzdelávania inovácie, kus zábavy a veríme, že u našich žiakov takto zatraktívnime vyučovanie o finančnej gramotnosti.

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava