Školské projekty

Záložka do knihy spája slovenské školy

Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu

Pod týmto názvom Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila projekt pre stredné školy. Aj naša škola sa zapojila do projektu.

Prváci vyrábali umelecké diela – záložky, ktoré slúžia nielen na podporu čítania, ale umožňujú študentom nadviazať kontakty s vyžrebovanou partnerskou školou.

V tomto roku sa ňou stala Obchodná akadémia z Vranova nad Topľou.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava