Školské projekty

Medzinárodný marketing prostredníctvom školských projektov

Počas školského roka sa žiaci III.C na vyučovaní zapojili do školských projektov, ktoré boli zamerané na témy:

  1. Portlólio medzinárodnej spoločnosti pôsobiacej na Slovensku alebo portlólio slovenskej spoločnosti pôsobiacej v zahraničí fotoalbum
  2. Úspešný slovenský podnikateľ, ktorý sa presadil v zahraničí fotoalbum
  3. Nakupujeme ekologicky fotoalbum

Žiaci sa naučili pracovať s informáciami, kriticky myslieť, prijímať informácie aj z iných zdrojov mimo vyučovacieho procesu a prezentovať nadobudnuté skúsenosti pred spolužiakmi.

Najväčším prekvapením bola návšteva úspešného slovenského podnikateľa spoločnosti LYRA Karola Stýbla.

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava