Školské projekty

Školský projekt – marketing vo finančných službách

Počas školského roka žiaci II.C so zameraním marketing vo finančných službách realizovali projekt, kde teoretické vedomosti z vyučovania aplikovali na konkrétnej finančnej inštitúcii prípadne podniku služieb. Vyhľadávali, spracovávali informácie, vytvárali vlastný obsah a prezentovali projekty pred spolužiakmi. Zamerali sa na témy:

  • produktové portfólio
  • cenové stratégie, zvýhodnenia, taktiky
  • distribúcia služieb, priamy a digitálny marketing
  • marketingová komunikácia, propagácia finančných produktov

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava