Projekt ERASMUS+ / Odborná prax Ostrava

MEMO 2 (More Experiences More opportunities 2)

2019-1-SK01-KA102-060472

V čase od 13.10.2019 – 26.10.2019 sa 12 vybraných žiakov IV.B zúčastnilo povinnej praxe cez projekt ERASMUS+ v Ostrave. Žiaci vykonávali prax rozdelení do šiestich firiem (Vítkovické slévárny, Advokátni kancelář Klega, Česko-polská obchodní komora, Account Proffesional s.r.o.Galušková s.r.o.). Mali možnosť vyskúšať a rozšíriť si nadobudnuté vedomosti v praxi, ako aj získať nové skúsenosti, ktoré im reálna práca v týchto firmách umožnila. Zamestnanci, ku ktorým boli pridelení im veľmi ochotne vysvetlili detaily odbornej práce a boli im nápomocní v získavaní odborných zručností. Rovnako tak aj žiaci si svedomito plnili svoje povinnosti, dodržiavali pracovný poriadok danej firmy a rozvíjali sociálne vzťahy.

Vo svojom voľnom čase navštívili niektoré zaujímavé miesta v  meste Ostrava a kultúrne pamiatky ako napríklad vyhliadkovú vežu Novej radnice, ktorá je najvyššou radničnou vežou v ČR, Slezskoostravský hrad, ktorý stojí pri rieke Ostravice, ZOO Ostrava, ktorá je so svojou rozlohou 100 hektárov druhou najväčšou zoologickou záhradou v Česku...

Prax splnila očakávania nielen po odbornej stránke, ale aj vytvorila priestor na vzájomné spoznávanie sa v mimoškolskom prostredí.

Ing. Kristína Tokárová, JUDr. Dagmar Majdanová

logosbeneficaireserasmusright sk

 

Tags:

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava