Múzeá ako tajné záhrady

V školskom roku 2021/2022 sa skupina nadšencov histórie z 1.F triedy zapojila do medzinárodného projektu s názvom Museums: Secret Garden of History. Žiaci spolupracovali so školami z Turecka a Rumunska. Hlavným cieľom projektu bolo spoznať históriu svojho rodného mesta prostredníctvom múzeí a výmena informácií medzi partnerskými školami. Žiaci pracovali pod vedením PaedDr. Ivany Bršťákovej

 názov projektu 

 Museums: Secret Garden of History

 trvanie projektu 

 marec 2022 – jún 2022

 počet žiakov 

 9

 koordinátor 

 PaedDr. Bršťáková Ivana

 ocenenie 

 Národný certifikát kvality

 

Odkaz: museums--secret-garden-of-history.webnode.sk/

  etwinning logo

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava