Anglická eGramatika

V školskom roku 2022/2023 sa žiaci 1.E triedy zapojili do medzinárodného projektu s názvom English eGrammar. Žiaci spolupracujú so školami zo Španielska, Rumunska, Jordánska a Turecka. Hlavným cieľom projektu je motivovať žiakov k učeniu sa anglickej gramatiky prostredníctvom online aplikácií. Žiaci pracujú pod vedením PaedDr. Ivany Bršťákovej.

Odkaz: https://englishgrammaroadudova.blogspot.com/

  etwinning logo

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava