Školská psychologička

Školská psychologička

PhDr. Jana Pavlíková

 

Kontakt:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
   kabinet C 19

 

Konzultačné hodiny:

Každý deň na základe osobného alebo mailového dohovoru

 

Školský psychológ pomáha študentom riešiť:

 Vzdelávacie ťažkosti

 • pomoc začleneným žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia - dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, pomoc žiakom s ADHD, ADD
 • nespokojnosť so známkami, tréma a strach zo skúšania, tréma a strach z maturitnej skúšky
 • duševné zdravie, duševná hygiena učenia, zdravý životný štýl
 • motivácia k učeniu, spôsoby efektívneho učenia
 • životné a profesijné plánovanie, rozhodovanie, voľba vysokej školy

Problémy osobnostného charakteru

 • adaptačné problémy po nástupe do školy
 • zvládanie náročných životných situácií, záťaže, stresu
 • medziľudské vzťahy s rovesníkmi, rodičmi, učiteľmi, narušené vzťahy so spolužiakmi
 • komunikácia, komunikačné ťažkosti
 • sebapoznanie, sebarozvíjanie, sebaprijatie, sebaregulácia
 • neprimerané sebavedomie
 • úzkosti a neistoty
 • pocity smútku, hnevu, osamelosti ...
 • partnerské vzťahy

   Rodičom študentov poskytuje:

 • individuálne poradenstvo pri výchovných a vzdelávacích problémoch žiakov
 • poradenstvo ohľadom školskej integrácie
 • poradenstvo, ako efektívne pomôcť s domácou prípravou na vyučovanie začlenených aj intaktných žiakov

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava