Súťaže

Krajské kolo Olympiády ľudských práv 2020

Vo februári 2020 sa uskutočnilo v Bratislave krajské kolo Olympiády ľudských práv. Našu školu zastupoval František Hlubík, ktorý nahradil víťaza školského kola Denisa Remenára, obaja z I. C triedy. Hoci musel chorého spolužiaka nahradiť tesne pred súťažou a na prípravu mal málo času, školu vzorne reprezentoval a stal sa úspešným riešiteľom OĽP.

Blahoželáme a želáme veľa chuti do prípravy v budúcom školskom roku.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava