Súťaže

Olympiáda Mladý účtovník 2020

Dňa 11. februára 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády Mladý účtovník, ktoré pripravila PK OEP. Zúčastnili sa ho vybraní žiaci štvrtých ročníkov. Žiaci preukázali vedomosti a zručnosti pri účtovaní rozličných účtovných prípadov v podvojnom účtovníctve v účtovnom programe OMEGA. Najlepšie výsledky pri riešení príkladu dosiahla Barbora Medveďová zo IV. B , ktorá nás bude spolu s Nikolou Drndovou zo IV. B (2. miesto) reprezentovať 24. marca 2020 na regionálnom kole Mladý účtovník na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Úspešným riešiteľom blahoželáme a všetkým súťažiacim želáme veľa úspechov pri praktickej časti maturitnej skúšky.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava