Aktivity

ŠKOLA ŠKOLE

DOOOMOdbor školstva, mládeže a športu BSK vyhlásil výzvu na projektovú spoluprácu škôl BSK, ktorý sa volá ŠKOLA ŠKOLE. Prioritou projektu je environmentálna problematika a vzájomná spolupráca škôl.

Našou partnerskou školou je Gymnázium na Pankúchovej ulici v Petržalke. Naši partneri pre nás pripravili prezentáciu a plagáty o tom, ako správne separovať odpad.

My sme vyrobili "hmyzie hotely", teda malé drevené domčeky, v ktorých môže nájsť úkryt rôzny užitočný hmyz. Jeden domček je umiestnený pred našou školou, druhý sme darovali gymnazistom.

Pôvodne sme sa mali s našimi partnermi stretnúť osobne, čo sa nám vzhľadom na pandemickú situáciu nepodarilo. Komunikovali sme preto online. Sme radi, že napriek sťaženým podmienkam v čase Koronavírusu sa nám projekt podarilo zrealizovať. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, dúfame, že už aj s osobným stretnutím.

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava