Aktivity

ABSOLVENTI FINANČNEJ AKADÉMIE

Príležitosť zoznámiť sa so základnými pojmami zo sveta financií a investovania dostali žiaci štvrtých ročníkov. Nadácia PARTNERS vyvíja úsilie zvýšiť finančnú gramotnosť aj prostredníctvom aktivít so školami. Cyklus prednášok prebiehal v rozsahu troch tém, kde sa žiaci oboznamovali so zásadami riadenia osobných financií a dozvedali sa o chybách, ktorých je potrebné sa vyvarovať. Lektorka PhDr. Jana Počarovská žiakom sprostredkovala informácie ako správne robiť finančné rozhodnutia skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu.

 Harmonogram prednášok tvorili tieto témy:

Bohatí alebo chudobní

Dobrý alebo zlý hospodár

Vlastné bývanie

Veľká vďaka patrí pani Počarovskej za jej odborné vedomosti, ktoré vedela pútavým spôsobom preniesť na našich žiakov.

Image001 Image002

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava