IMG 20191002 141259

Kontajnerová výstava Wasteland

Fotografický súbor s názvom Wasteland od holandského dokumentárneho fotografa Kadira van Lohuizena si žiaci II. A pozreli na Vajanského nábreží pri Propeleri.

Autor na fotografiách odhaľuje, ako šesť veľkomiest sveta - Jakarta, Tokio, Lagos, New York, Sao Paulo a Amsterdam, hospodári, resp. nehospodári so svojím odpadom.

Dozvedeli sme sa, že vo svete sa produkuje 3,5 milióna ton tuhého odpadu denne. Ak nič nespravíme, do konca tohto storočia sa tento objem zvýši na 11 miliónov ton odpadu. Ak sa svet nezačne zamýšľať nad znižovaním odpadu a bude k nemu pristupovať ako k zdroju, ďalšie generácie sa utopia vo vlastnom odpade.

Poslanie výstavy – každý by mal začať od seba.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava