Aktivity

„Prvýkrát na strednú, vyber si knihu potrebnú“

V septembri 2019 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili informačnej hodiny v Miestnej knižnici na Prokofievovej ulici v Petržalke.

Pracovníci knižnice žiakom predstavili všetky knižničné služby, ktoré sa môžu v knižnici využiť. Ukázali priestory, oboznámili ich s knihami, ktoré sa tam nachádzajú.

Získali informácie o tom, ako sa stať členom miestnej knižnice a ako si požičať knihu.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava