História školy

História školy

História školy

Obchodná akadémia Dudova v Bratislave je škola s dlhoročnou tradíciou. Vznikla v roku 1954 ako Hospodárska škola, jedna z prvých samostatných škôl pre štúdium popri zamestnaní vo forme večerného štúdia a diaľkového štúdia. Prešla rôznymi stupňami vývoja: v školskom roku 1964/65 bol zmenený názov školy na 3 ročnú Ekonomickú školu s maturitou, v roku 1991 sa zmenil názov na Obchodnú akadémiu a štúdium na 4 ročné s maturitou.

Hospodárska škola

Hospodárska škola

Ekonomická škola s maturitou

Ekonomická škola s maturitou

Zochova 6/8

Zochova 6/8

Dudova 4

Dudova 4

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava