Dôležité míľniky

Ako sa rozvíjala naša škola

1954/55

Vznik školy

Hospodárska škola ako jedna z prvých samostatných škôl pre štúdium popri zamestnaní

večerné a diaľkové štúdium

adresa: Palisády 44, Bratislava

1954/55

1964/65

Ekonomická škola

zmena názvu školy - Ekonomická škola (trojročné štúdium) - denné

Stredná ekonomická škola (päťročné štúdium s maturitou) - denné, večerné a diaľkové štúdium

adresa: Palisády 38, Bratislava

1983/84

Stredná ekonomická škola

denné štvorročné od roku 1985 denné pomaturitné, večerné, diaľkové

adresa: Zochova 6/8

1983/84

1990

Obchodná akadémia

obchodná škola, vyššia odborná škola, denné štvorročné, dvojročné štúdium - obchodná škola

štvorročné štúdium popri zamestnaní, diaľkové a večerné

trojročné denné pomaturitné štúdium s názvom Vyššia odborná škola

adresa: Zochova 6/8 a VOŠ Panenská

1998

Obchodná akadémia a vyššie odborné štúdium pri obchodnej akadémii

zmena: Obchodná akadémia a vyššie odborné štúdium pri obchodnej akadémii

adresa: OA - Dudova 4, Bratislava; VOŠ - Krásnohorská 14, Bratislava

1998

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava