O nás

O nás

Naša škola ponúka:

 • kvalitnú výučbu cudzích jazykov s podporou interaktívnych tabúľ,
 • moderne zariadené triedy s počítačmi a dataprojektormi,
 • dobrú dostupnosť všetkými spojmi MHD z jednotlivých mestských častí Bratislavy,
 • zelené a príjemné prostredie v okolí školy,
 • spoluprácu s finančnými a ekonomickými inštitúciami,
 • možnosť získať certifikát z ovládania znalostí účtovných programov od firmy KROS (Alfa plus, Olymp, Omega),
 • ECDL – možnosť získať certifikát znalostí a zručností pri práci s PC (európsky vodičák na počítače),
 • účasť študentov a učiteľov na projekte Erasmus+, vrátane odborného vzdelávania a prípravy, absolvovanie odbornej praxe v zahraničí,
 • po maturite možnosť u nás na škole pokračovať v trojročnom vyššom odbornom vzdelávaní a získať titul „DiS“ (diplomovaný špecialista),
 • možnosť zapojiť sa do pilotného programu duálneho vzdelávania vo vyššom odbornom štúdiu v spolupráci s Tatra bankou – odbor financie,
 • zmluvnú spoluprácu s rôznymi športovými klubmi (ŠK Slovan),
 • kvalitné a rýchle bezdrôtové wifi pripojenie na internet v priestoroch školy.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava