Aktuality

Od 12. 10. 2020 (pondelok) prechádzajú žiaci na dištančné, resp. online vzdelávanie (z domu). 

Žiadame žiakov a rodičov, aby dôsledne sledovali EduPage a stránku školy, kde sú aktualizované pokyny k dištančnému vzdelávaniu.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava