Výsledky prijímacieho konania oa

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka študijného odboru

6317 M obchodná akadémia

na šk. rok 2020/2021

 

Prijatí na odbor 6317 M obchodná akadémia: 

Neprijatí na odbor 6317 M obchodná akadémia:


Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava