UZAVRELI SME PRIJÍMACIE KONANIE

Prijímacie konanie k štúdiu na našej škole sme uzavreli, vyhodnotili a naplnili sme počet voľných miest. Druhé kolo prijímacieho konania na našej škole nebude.

Ďakujeme rodičom a našim budúcim žiakom za spoluprácu a tešíme sa, že ste si vybrali práve našu obchodnú akadémiu.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava