Kritériá pre prijatie - bilingválne štúdium

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava