Harmonogram

Prijímacie konanie – školský rok 2020/2021

12. 02. 2020 – Deň otvorených dverí na škole od 8:30 do 13:30 h

31. 03. 2020 – Zverejnenie kritérií pre prijatie žiakov do štvorročného štúdia

11. 05. 2020 – Prijímacie skúšky do štvorročného štúdia

14. 05. 2020 – Prijímacie skúšky do štvorročného štúdia

 

Plán výkonov pre školský rok 2020/2021

Študijný odbor

 Plánovaný počet 

prijatých žiakov

Termín

 podania prihlášky 

Termín

 prijímacích skúšok 

Prijímacie

skúšky

 6317 M
 obchodná akadémia

spolu
80 žiakov

do 20. 04. 2020

11. a 14. 05. 2020

 slovenský jazyk 
matematika

 6317 M
 obchodná akadémia

 s rozšírenou športovou prípravou

do 20. 04. 2020

 6317 M
 obchodná akadémia –

 marketing vo finančných službách 

do 20. 04. 2020

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava