V školskom roku 2021/2022

Ponúkame možnosť štúdia v odboroch

4 – ročné štúdium

 • 6317 M - obchodná akadémia so zameraním na:
  • obchodná akadémia
  • obchodná akadémia – marketing vo finančných službách
  • obchodná akadémia s rozšírenou športovou prípravou

5 – ročné štúdium

 • 6317 M 74 – obchodná akadémia bilingválne štúdium (slovensko – anglické)
študijné odbory OA
Obchodná akadémia

Obchodná akadémia

Obchodná akadémia Dudova v Bratislave je škola s dlhoročnou tradíciou. Vznikla v roku 1954 ako Hospodárska škola, jedna z prvých samostatných škôl pre štúdium popri zamestnaní vo forme večerného štúdia a diaľkového štúdia. Prešla rôznymi stupňami vývoja: v školskom roku 1964/65 bol zmenený názov školy na 3 ročnú Ekonomickú školu s maturitou, v roku 1991 sa zmenil názov na Obchodnú akadémiu a štúdium na 4 ročné s maturitou.

 

 

 

Bilingválne štúdium

Bilingválne štúdium

V šk. roku 2021/2022 otvárame 5-ročný študijný odbor obchodná akadémia - bilingválne štúdium slovensko - anglické. Štúdium v  tomto odbore je zamerané na rozšírenú výuku anglického jazyka - gramatika, jazykové zručnosti a slovná zásoba, konverzácia, anglická literatúra, Business English a od 2. ročníka vyučovanie vybraných odborných predmetov v anglickom jazyku. Maturitná skúška z ANJ je na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

 

 

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

Kritériá na prijímanie žiakov do I. ročníka 2021/2022

Obchodná akadémia bilingválne štúdium slovensko – anglické 6317 M74 pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ do 20.02.2021. Riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na SŠ do 28.02.2021

 Obchodná akadémia 6317 M pre žiakov 9. ročníka ZŠ

Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ do 10.04.2021. Riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na SŠ do 20.04.2021

Vitajte na
Obchodnej akadémii

Naša škola ponúka:

 • kvalitnú výučbu cudzích jazykov s podporou interaktívnych tabúľ,
 • moderne zariadené triedy s počítačmi a dataprojektormi,
 • dobrú dostupnosť všetkými spojmi MHD z jednotlivých mestských častí Bratislavy,
 • zelené a príjemné prostredie v okolí školy,
 • spoluprácu s finančnými a ekonomickými inštitúciami,
 • možnosť získať certifikát z ovládania znalostí účtovných programov od firmy KROS (Alfa plus, Olymp, Omega),
 • ECDL – možnosť získať certifikát znalostí a zručností pri práci s PC (európsky vodičák na počítače),

Najnovšie články

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

euroscola logo nove velke

Informácie o preukaze ISIC/EURO26

Image

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava

Počítadlo

Dnes 106

Včera 103

Tento týždeň 106

Tento mesiac 2331

Spolu 27882

Kubik-Rubik Joomla! Extensions