Aktivity školskej psychologičky

Komunikácia

O tom, ako efektívne komunikovať, ako vedieť aktívne počúvať, efektívne klásť otázky, byť pri komunikácii rovnocenným partnerom či hľadať spoločnú dohodu pri riešení rôznych problémových situácií bolo predmetom aktivity školskej psychologičky, ktorej sa v marci zúčastnili dištančnou formou žiaci tretích ročníkov. 

Komunikácia

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava