Aktivity školskej psychologičky

Deň učiteľov

Takýmito krásnymi pohľadnicami si tento rok žiaci našej školy pripomenuli Deň učiteľov. Všetkým žiakom, ktorí sa aktívne zapojili a tvorbou svoje triedy reprezentovali, srdečne ďakujem.

Deň učiteľov

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava