Aktivity školskej psychologičky

Efektívny učebný štýl

efektivny ucebny stylV novembri 2020 sa v prvých ročníkoch dištančnou formou uskutočnila aktivita na tému: Efektívny učebný štýl” so školskou psychologičkou PhDr. Janou Pavlíkovou.

Cieľom aktivity bolo oboznámiť žiakov prvých ročníkov s rôznymi typmi učebných štýlov a spôsobom učenia sa, v ktorom žiaci vedia využívať svoje silné stránky.

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava